Vandaag komt de rechtszaak van een PGB-zorgverleenster gesteund door Bureau Clara Wichmann (BCW) en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) voor bij de Rechtbank Rotterdam. De organisaties voeren een strategische rechtszaak in het algemeen belang, waarbij ze samen met een PGB zorgverlener in beroep zijn gegaan tegen een weigering van het UWV om de eiseres in de zaak een werkloosheidsuitkering (WW) toe te kennen. Volgens het UWV is de zorgverleenster niet verzekerd omdat ze werkt voor een particulier huishouden voor minder dan vier dagen per week, volgens de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’ .

 

Deze Regeling is precies waar het de organisaties om te doen is. De uitzonderingspositie van dit huishoudelijk personeel is in 2007 uitgebreid om te besparen op PGB-zorgkosten en op de Wmo door werkgeverslasten te verminderen. Het effect ervan in de praktijk is vooral een verzwakking van de rechtspositie van de huishoudelijk werkers. De Regeling staat in verschillende wetten en maakt het mogelijk om een uitzondering te maken – bij  3 of minder dagen dienstverlening aan huis – op de normale regels van het arbeids- en sociale zekerheidsrecht.

 

Volgens de organisaties is de Regeling Dienstverlening aan Huis onrechtmatig en bovendien ten onrechte toegepast op ongeveer 60.000 mensen die werken voor personen die hun hulp en zorg betalen uit een persoonsgebonden budget (PGB). Deze PGB zorgverleners zijn daardoor goedkoper dan gewone werknemers. De overheid bespaart dan op werknemersverzekeringen en loonpremies en op de mogelijke uitkeringen die in de verschillende wetten zijn geregeld, dit ten koste van de zorgverleners.

 

Marlies Vegter, Strategisch Juridisch adviseur van Bureau Clara Wichmann:
 “Veruit de meerderheid van de dienstverlening aan huis wordt gedaan door vrouwen. De Regeling Dienstverlening aan huis is onrechtmatig en discriminerend. Deze zaak kan gevolgen hebben voor 60.000 publiek gefinancierde zorgverleners.’

 

Voor meer informatie:
Het boek: Een baan als alle andere?! De rechtspositie van deeltijd huishoudelijk personeel
Zie ook een verslag van een recent event bij Pakhuis de Zwijger.

Het artikel in de Correspondent.
Deel dit artikel: