Vrouwenorganisaties voeren rechtszaak tegen Bravis ziekenhuis voor schending van mensenrechten geboortezorg

Een hoogzwangere vrouw en haar verloskundige spannen samen met Clara Wichmann en de Geboortebeweging een kort geding aan tegen het Bravis ziekenhuis in Roosendaal e.o. De vrouw wenst met haar eigen verloskundige in het Bravis ziekenhuis te bevallen. Het ziekenhuis weigert de verloskundige de toegang, omdat het ziekenhuis deel uitmaakt van een integraal geboortezorgnetwerk (Qocon) waar de verloskundige in kwestie niet bij is aangesloten. “Het ziekenhuis gebruikt Qocon als kartel, om te voorkomen dat deze verloskundige de bevalling in het ziekenhuis begeleidt, dit is in strijd met het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg.” aldus Anniek de Ruijter, voorzitter van Clara Wichmann.

Een paar jaar terug kreeg de betreffende vrouw via een keizersnede haar eerste kind. Zij wil in het ziekenhuis bevallen, maar alleen als dat kan onder de verantwoordelijkheid van haar eigen verloskundige waar zij een vertrouwensband mee heeft opgebouwd en die goed op de hoogte is van het verloop van haar vorige en huidige zwangerschap. Onderzoek en ervaring uit de praktijk onderschrijven die wens: Een bevalling in aanwezigheid van vertrouwde personen en met continuïteit van zorg verloopt voorspoediger, met minder kans op complicaties en (onnodige) interventies.

Hermine Dees, voorzitter van de Geboortebeweging: “Door de weigering van het ziekenhuis wordt deze vrouw gedwongen om thuis te bevallen. Dat is voor haar nu de enige garantie dat zij kan bevallen onder begeleiding van haar eigen verloskundige in plaats van in het ziekenhuis onder de verantwoordelijkheid van zorgverleners die ze niet kent in een voor haar onvertrouwde omgeving.”

Volgens Clara Wichmann en de Geboortebeweging is deze situatie in strijd met het recht van zwangere vrouwen op zelfbeschikking en keuzevrijheid in de zorg.

Samen met andere vrouwenorganisaties trok Clara Wichmann al eerder aan de bel aangaande de keuzevrijheid bij de invoering van de integrale geboortezorg in Nederland en voert daarover een procedure tegen de Nederlandse Zorg Autoriteit.

Anniek de Ruijter voorzitter Clara Wichmann fonds: “Dit kort geding laat nog eens precies zien wat er misgaat bij de invoering van de integrale geboortezorg in Nederland. In plaats van dat verloskundigen en gynaecologen beter gaan samenwerken om de zorg voor zwangere vrouwen te verbeteren, wordt de keuzevrijheid van deze vrouwen beperkt en de samenwerking in de geboortezorg bemoeilijkt. Dat leidt uiteindelijk niet tot een verbetering, maar tot een verslechtering van de zorg voor zwangere vrouwen.”

De organisaties roepen op om dit kort geding, dat een algemeen belang dient, door middel van crowdfunding te steunen.

Het kort geding vindt plaats op 8 maart a.s. in de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Deel dit artikel: