Christelijke abortushulpverlening organisatie Siriz kreeg jarenlang meer geld dan andere hulpverleningsorganisaties, blijkt uit grote hoeveelheid interne documenten van het ministerie VWS.

Bureau Clara Wichmann heeft verschillende juridische stappen moeten zetten tegen de overheid om via de Wet openbaarheid van bestuur informatie te verkrijgen over op welke manier overheidsgeld voor keuzehulp bij ongewenste zwangerschap aan Siriz werd gegeven. 

Siriz is een Christelijke organisatie met sterke bestuurlijke en financiële banden met de Vereniging voor het ongeboren kind (VBOK).  Al geruime tijd bestaat het vermoeden dat het geld dat bedoeld is om de zelfbeschikking van vrouwen te verbeteren, eigenlijk wordt ingezet voor een verkapte anti-abortus agenda. De missie die Siriz steeds bleef uitdragen ten tijde van de subsidieverlening was namelijk dat ze erop gericht was ‘een maatschappelijk klimaat te creëren waarin de beschermwaardigheid van het ongeboren leven wordt erkend’.

Uit onderzoek van NRC Handelsblad blijkt dat juist Siriz – terwijl er zoveel vragen werden gesteld over de mogelijke vooringenomenheid van de organisatie tegen abortus – jarenlang een stuk meer geld kreeg dan de andere organisaties die deze hulpverlening aanboden. Waarom de hulp van Siriz zoveel meer geld moet kosten blijft onduidelijk, gezien de organisatie grotendeels gebruik maakt van vrijwilligers.

Het onderzoek laat zelfs zien dat keer op keer ambtenaren de staatssecretaris waarschuwden dat Siriz zoveel extra geld kreeg dat er waarschijnlijk sprake was van onrechtmatige Staatssteun. Desalniettemin bleef het overheidsgeld naar Siriz toe stromen. 

‘Vrouwen hebben jarenlang gestreden voor veilige abortussen, inclusief goede keuzehulp. Het geld dat hiervoor vanuit de overheid wordt vrijgemaakt, maakte onderdeel uit van deze strijd.  Als blijkt dat dit geld nu wordt ingezet voor een puur politieke agenda, of zelfs om een anti-abortusorganisatie omhoog te houden, dan heeft dit niks te maken met de zelfbeschikking van vrouwen. We mogen hopen dat Kamerleden hierop actie ondernemen. Als blijkt dat er echt sprake was van staatssteun, en dat andere organisaties benadeeld zijn,  dan kan ik me voorstellen dat er een vordering kan komen richting Siriz om het geld terug te betalen.’

Aldus Anniek de Ruijter, directeur Bureau Clara Wichmann. 

Lees hier meer over de rechtszaak. 

 

Deel dit artikel: