De rechten van de vrouwen die jarenlang dwangarbeid moesten verrichten voor kloosterorde De Goede Herder werden op vele vlakken geschonden. Dit stelt Bureau Clara Wichmann samen met 19 eiseressen, die gedwongen werden tot arbeid voor het klooster. Op vrijdag 17 februari 2023 om 10:00 uur komt de zaak voor de Rechtbank Haarlem en zullen de eiseressen hun verhaal doen.

Tussen 1860 en 1979 werden duizenden meisjes en jonge vrouwen, bijvoorbeeld omdat zij een zwangerschap buiten het huwelijk hadden gehad of slachtoffer waren van huiselijk geweld, tewerkgesteld in de kloosters van de Zusters van de Goede Herder. Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat werkten zij onbetaald in naaiateliers en wasserijen, genoten zij geen onderwijs en werden ze gedwongen tot een geïsoleerd bestaan. Ze produceerden voornamelijk producten die de kloosterorde kon verkopen, maar naaiden ook legeruniformen voor de Nederlandse staat.

In de rechtszaak kaart Bureau Clara Wichmann samen met de eiseressen het onrechtmatig handelen van de Goede Herder aan en beroept zich op het verbod op dwangarbeid. Inzet van de rechtszaak is erkenning van de misstanden en schadevergoeding voor de materiële en immateriële schade. Tijdens de zitting zal een aantal eiseressen zich richten tot de rechtbank om te vertellen over het leed dat hen is aangedaan tijdens hun verblijf bij instellingen van de Goede Herder. Dit is van belang omdat de slachtoffers jarenlang in stilte hebben geleden.

Volgens Bureau Clara Wichmann en mensenrechtenadvocaat Liesbeth Zegveld is er onrechtmatig gehandeld. Zo is er sprake van een schending op het verbod op dwangarbeid. Onderzoek van de Rijksoverheid uit 2019 bevestigt dat er bij de Goede Herder sprake was van een schending van het destijds al geldende verbod op dwangarbeid.

Liesbeth Zegveld, advocaat Prakken d’Oliveira:

“De superieure houding van de Goede Herder die het tot de dag van vandaag aanneemt staat in schril contrast tot het leed dat ze de vrouwen hebben aangedaan. Eindelijk hebben de vrouwen de moed om naar de rechter te gaan om erkenning voor hun lijden af te dwingen.”

Rajae Azaroual, juridisch staflid van Bureau Clara Wichmann:

“Duizenden meisjes en jonge vrouwen zijn getraumatiseerd en hun rechten zijn geschonden. Het is ontoelaatbaar dat dit jarenlang heeft kunnen plaatsvinden. Het is tijd dat dit wordt erkend en de door hen geleden schade wordt gecompenseerd.”

De openbare zitting zal vrijdag 17 februari 2023 om 10:00 uur plaatsvinden in de Rechtbank Haarlem. Ook zal de zitting per livestream via deze link te volgen zijn.

Deel dit artikel: