Deze week werd de opening van het Academisch Jaar gevierd. Sommigen beginnen met studeren, anderen ronden hun studie af en nog weer anderen lopen tegen de muur op omdat ze in verwachting raken of ouders zijn met zorgtaken.

Uit cijfers blijkt dat in het MBO 50% en in het HBO en WO 75 % van de studerende moeders en zwangere studenten voortijdig uitvallen. Dit zou niet moeten: zwangere studenten of studerende moeders hebben rechten. Als onderwijsinstelling geen of onvoldoende rekening houden met deze situatie is er mogelijk sprake van discriminatie. Dit is terug te lezen in het onderzoek van de VU uit 2016.  Meer informatie is ook te vinden op de website van het Steunpunt Studerende Moeders.

Sinds 2015 maakt Bureau Clara Wichmann uit van de coalitie Studerende Moeders. Deze coalitie is in gesprek met OCW om de problematiek aan te kaarten en onderzoekt de juridische mogelijkheden om deze problemen aan te pakken. De Coalitie Studerende Moeders bestaat uit: Stichting Steunpunt Studerende moeders, PILP, Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten, Bureau Clara Wichmann, Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann, Nederlandse Vrouwenraad en FNV Vrouw.

Naar aanleiding van een motie van de Tweede Kamer over rechten voor zwangere studenten zal de Minister een zwangerschaps- en bevallingsverlof voor MBO studenten wettelijk vastleggen. Dat wetsvoorstel wordt nog dit jaar verwacht. Nu nog voor het HBO en WO! 

Deel dit artikel: