TELEURSTELLENDE UITSPRAAK HOF DEN HAAG: NOG STEEDS GEEN GRATIS ANTICONCEPTIE
Politiek nu aan zet om deze ongelijkheid jegens vrouwen op te heffen

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak zijn zeer teleurgesteld dat het gerechtshof Den Haag oordeelt dat de Staat niet verantwoordelijk is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het dragen van de kosten van anticonceptie op te heffen. Wij nemen hier geen genoegen mee en beraden ons, samen met het Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad, op vervolgstappen voor gratis anticonceptie in Nederland. Ook de politiek is nadrukkelijk aan zet om deze traditionele ongelijkheid recht te zetten met wetgeving.

In februari 2020 stapten Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak, het Humanistisch Verbond, Women Inc., de Nederlands Vrouwenraad en gesteund door meer dan 7300 mede-eisers naar de rechter om gratis anticonceptie in Nederland juridisch af te dwingen voor vrouwen en mensen met een baarmoeder. Met het arrest van 12 september zegt het Hof Den Haag niet dat de kosten van anticonceptie gelijk worden verdeeld door mannen en vrouwen in Nederland, maar dat een eventueel onderscheid op grond van geslacht niet door de Staat wordt veroorzaakt.

Linde Bryk, hoofd strategische rechtszaken bij Bureau Clara Wichmann: ‘Helaas is het Hof Den Haag vandaag niet in onze vordering meegegaan. Maar de strijd om gratis anticonceptie is nog niet gestreden. Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht waar de hele maatschappij van profiteert. Dit zou dan ook voor alle vrouwen en mensen met een baarmoeder kosteloos moeten zijn. Wij zetten de strijd van onze moeders en grootmoeders voort.’

Politiek aan zet

Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht kan de politiek nu stelling nemen en zich sterk maken voor gratis anticonceptie. Anticonceptie is geen luxeproduct en een fundamenteel reproductief recht. In Nederland is sinds 2011 anticonceptie alleen vergoed tot 21 jaar. In landen als Luxemburg en het Verenigd Koninkrijk is anticonceptie wel gratis voor alle vrouwen. Bovendien bepleitte de in februari 2021 aangenomen motie van Attje Kuiken al tot het opnemen van anticonceptie in het basispakket.

Renske Wienen, campagnestrateeg bij DeGoedeZaak: ‘De politiek kan de keuze maken haar burgers geschikte anticonceptie te bieden. We hopen dat politieke partijen de discriminatoire aard van dit beleid afwijzen, een stap voorwaarts doen, en gratis anticonceptie opnemen in hun verkiezingsprogramma. Uiteindelijk hopen we natuurlijk dat er ook in het coalitieakkoord geen ruimte is voor discriminatie, en gratis anticonceptie een feit wordt.’

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak gaan nu samen met hun advocaten van advocatenkantoor De Brauw het arrest kritisch bestuderen en overleggen over het eventueel instellen van juridische vervolgstappen.

Lees hier het arrest van het Hof Den Haag.

Deel dit artikel: