Jaarlijks raken ruim 160.000 vrouwen zwanger in Nederland. Uit de gesprekken die bij de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam met cliënten gevoerd worden, blijkt helaas dat het voor veel werkende vrouwen niet altijd duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn tijdens hun zwangerschap. Reden voor ons om vanuit de Vrouwenrechtswinkel een zwangerschapsformulier- en folder te ontwikkelen voor werkgevers én werknemers.

Wees welkom bij de lancering op vrijdag 7 juli bij Buurtkamer FLINK in Amsterdam! Er is een mooi programma ontwikkeld met medewerking van Women_inc , Meldpunt Discriminatie Amsterdam VNO-NCW Het College voor de rechten van de mens en bedrijfsarts Monique van Beukering.

Aanmelden kan via deze link

Deel dit artikel: