Anticonceptie wordt opgenomen in het basispakket. Dat staat in de motie die de Tweede Kamer op 25 februari 2021 met een meerderheid werd aangenomen.

Bureau Clara Wichmann strijdt al langer voor gratis anticonceptie. In februari 2020 dagvaardden we samen met DeGoedeZaak en 7228 mede-eisers de Nederlandse Staat om gratis anticonceptie af te dwingen.

Directeur Anniek de Ruijter reageert verheugd:

“Eindelijk is er weer erkenning voor het feit dat anticonceptie gewoon basiszorg is. Een financiële drempel mag nooit de reden zijn dat iemand niet of voor een goedkopere vorm van anticonceptie kiest.”

Bureau Clara Wichmann wacht de verdere uitwerking van de motie af, mede omdat nu nog niet duidelijk is of het onder het eigen risico zal gaan vallen.

“We zien nu steeds dat het per kabinet verschilt of anticonceptie onder het basispakket, en onder het eigen risico, valt. Daar moet een einde aan komen: vergoeding van anticonceptie mag geen speelbal zijn van de politiek, maar moet voor eens en voor altijd geregeld worden.”

Inmiddels staat op 12 juli 2021 de (fysieke) zittingsdatum ingepland. Op 18 mei is de regiezitting waar de formele aspecten van de zaak te bespreken, en dient als voorbereiding op de inhoudelijke zitting op 12 juli.

 In afwachting van de uitwerking van de motie, zetten wij de procedure vooralsnog gewoon door. Mocht anticonceptie inderdaad worden opgenomen in het basispakket en niet onder het eigen risico vallen, valt ons ‘procesbelang’ weg en hebben we voor de komende vier jaar ons doel bereikt.

Wij zullen de procedure dan intrekken, aangezien er anders een risico bestaat op een rechterlijke uitspraak met een negatieve uitkomst. Dit willen wij absoluut voorkomen, omdat we anders het risico lopen dat de negatieve uitkomst als een precedent voor komende zaken gaat werken. Dit is ook belangrijk, omdat we de procedure weer op willen kunnen pakken als over vier jaar de politieke discussie oplaait en er mogelijk andere beslissingen worden genomen.

Deel dit artikel: