Vandaag deed de Rechtbank Arnhem uitspraak in de verzoekschriftprocedure voor Ryan: diens verzoek tot het registreren van een X in diens geboorteakte en paspoort is toegekend. Dit is goed nieuws voor Ryan en voor andere non-binaire personen die een X in hun documenten willen in plaats van M of V. Bureau Clara Wichmann ondersteunt Ryan in diens zaak. 

De Rechtbank oordeelt dat het individuele belang van Ryan bij wijziging van de geboorteakte groter is dan het algemene belang van strikte handhaving van de huidige wettelijke regeling. De rechtbank benoemt dat er inmiddels ‘sprake is van een maatschappelijke en juridische erkenning van een neutrale geslachtelijke identiteit en van ontwikkelingen bij de wetgever om deze erkenning om te zetten in wetgeving.’

Uit de uitspraak blijkt bovendien dat de verklaring van Ryan over diens genderbeleving als voldoende wordt beschouwd en dat een deskundigenverklaring hierover niet (meer) nodig is. Daarnaast worden Ryans voornamen gewijzigd naar de gewenste namen.

“Ik ben ontzettend blij dat mijn identiteit geaccepteerd en gezien wordt door de Nederlandse rechtspraak. Ik ben wie ik zeg dat ik ben. Eindelijk mag ik echt zelf aangeven wie ik ben zonder dat een psycholoog dat moet bevestigen.”

– Ryan Rafael Raj Rian Ramharak

Achtergrond van de zaak

Op 2 september dienden we de verzoekschriften van Ryan en Storm in bij de Rechtbank Zwolle en de Rechtbank Arnhem, omdat het hoog tijd is dat mensen zelf hun genderregistratie kunnen bepalen. Er is nu (nog) geen wettelijke grondslag voor een duidelijke aanvraagprocedure voor een X bij de gemeente en daarom wijst de gemeente naar (een kostbare gang naar) de rechter, en een deskundigenverklaring. 

Ryan en Storm zijn zelf de deskundigen over hun gender(registratie). Voor een wijziging van M naar V ligt er nu een wetsvoorstel om de deskundigenverklaring achterwege te laten. De uitspraak in Ryans zaak biedt ruimte om de deskundigenverklaring ook achterwege te laten voor non-binaire mensen die hun genderregistratie willen wijzigen in een X. 

Op 31 januari is de zitting bij de Rechtbank Zwolle voor de behandeling van Storms verzoekschriftprocedure. 

Deel dit artikel: