€ 5.600,- compensatie voor 20.000 vrouwelijke ondernemers met kind.

Ongeveer 20.000 zelfstandig werkende vrouwen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 een kind kregen, kunnen alsnog een zwangerschapsuitkering aanvragen bij het UWV. De compensatie gaat ongeveer 5.600 euro bedragen. Dit bedrag komt overeen met de gemiddelde uitkering die bevallen zzp’ers in 2016 hebben gekregen.

Vrouwen die in 2005 zijn bevallen vóór 7 mei kunnen óók alsnog een uitkering aanvragen op de reguliere wijze via het huidige formulier op de website van het UWV. Voor hen gelden de gewone regels, dus deze vrouwen moeten inkomensgegevens aanleveren.

Let op: het UWV heeft een termijn gesteld, u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018

14 jaar strijd

Na 14 jaar juridische strijd heeft het Clara Wichman fonds samen met de vereniging Vrouw en Recht en FNV bewerkstelligd dat de zelfstandigen die in de periode 2004 – 2008 geen recht hadden op een zwangerschapsuitkering, tóch gecompenseerd worden.

In 2004 werd de publieke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen geschrapt. Het Clara Wichmann fonds begon samen met de FNV en 7 getroffen vrouwen een procedure tegen de Staat om deze regeling terug te draaien. Het oordeel van rechtbank was teleurstellend. We procedeerden tot aan de Hoge Raad: Maar ook die oordeelde dat op de Staat geen zorgverplichting rust om voor zelfstandigen een betaald bevallingsverlof te regelen.

Terwijl de procedures nog volop in gang waren, stelde de Nederlandse Staat in 2008 opnieuw een uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen in. Alle rond de 20.000 vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, vielen tussen wal en schip.

CEDAW

Het Clara Wichmann fonds en vereniging Vrouw en Recht bleven zich voor deze 20.000 vrouwen inzetten. In 2011 entameerde zij samen met de eiseressen een procedure bij de ‘Committee on the Elimination of Discrimination Against Women’(CEDAW) ziet toe of de landen die het VN-Vrouwenverdrag hebben ondertekend dit ook naleven.

Op 17 februari 2014 volgde een prachtige uitspraak. Het CEDAW oordeelde dat de Nederlandse Staat de zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering moet compenseren en dat Artikel 11 van het CEDAW wel degelijk een mensenrecht inhoudt dat kan worden ingeroepen tegen de Staat. Hoewel de Staat de uitspraak niet mag negeren, wilde het echter nog steeds niet overgaan tot de vergoeding.

bestuursrechtelijke route

Het Clara Wichmann fonds, de Vereniging Vrouw en Recht en de FNV zetten verschillende juridische en politieke vervolgstappen om de druk op de Staat te verhogen. De bestuursrechtelijke route bleek succesvol: de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat het UWV ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Resultaat

Uiteindelijk kwam in oktober 2017 het nieuws waar het Clara Wichmann fonds zich 14 jaar voor heeft ingezet: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher besluit dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie van circa € 5.600 per persoon.

De regeling gaat alleen gelden voor een periode van vier maanden. U kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018.

Word Donateur

Het Clara Wichmann fonds financiert de strategische rechtszaken met giften van donateurs. Het voeren van deze juridische procedures duurt vaak lang en is kostbaar. Daarom is uw financiële bijdrage hard nodig! Zo kunnen wij doorgaan met het voeren van juridische procedures die van belang zijn voor alle vrouwen in Nederland. Steun ons met uw financiële bijdrage

 

Deel dit artikel: