Op 29 april 2021 organiseerde Bureau Clara Wichmann een expert meeting over de herziening van de Wet Partneralimentatie.

In januari 2020 is de duur van de partneralimentatie gewijzigd van 12 naar 5 jaar. Gezien de grote mogelijke gevolgen voor vrouwen in een financieel kwetsbare positie is de vraag of voldoende is uitgezocht wat de gevolgen kunnen zijn van deze wetswijziging. Bureau Clara Wichmann is gevraagd om de wetswijziging partneralimentatie op de agenda te zetten en de mogelijkheden te onderzoeken om de wet in te trekken, wijzigen en/of de gevolgen van deze wetswijziging te beperken/verzachten. Naar aanleiding van dit verzoek, afkomstig van Marjan Nieuwenhuis en Myrtille Hellendoorn, heeft Bureau Clara Wichmann besloten een expertmeeting te organiseren om de mogelijkheden met experts te bespreken. Wij zijn erg dankbaar voor de opkomst en de kennis en informatie die wij hebben verkregen tijdens deze meeting.

De kern van de conclusie is dat Bureau Clara Wichmann de uitwerking van de wetswijziging zal volgen en zal proberen contact te leggen met vrouwen die mogelijk al (binnenkort) nadeel ondervinden van de wetswijziging. Door dit vroeg te signaleren, is er wellicht meer mogelijk met betrekking tot het verzamelen van bewijs, waardoor wij in een stevige zaak – die richtinggevend kan zijn in het invullen van de hardheidsclausule door de rechter – positief zouden kunnen beïnvloeden. Klik hier voor het volledige verslag van de expert meeting.

Deel dit artikel: