Bureau Clara Wichmann wil dat de rechten van gedetineerde vrouwen worden gerespecteerd zodat voor hen een veilige omgeving is gewaarborgd. Gedetineerde vrouwen moeten de mogelijkheid hebben vertrouwelijk melding te maken van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. Hier ligt een zorgplicht voor de Staat.

Het is al langer bekend dat vrouwen in detentie te maken krijgen met seksueel misbruik, (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik door gevangenisbewaarders. Vertrouwelijk melding maken van deze misstanden is echter zo goed als onmogelijk, zo blijkt uit verhalen van tientallen (ex-)gedetineerde vrouwen.

Bureau Clara Wichmann pleit samen met vrouwen die slachtoffer zijn van deze misstanden en met Loonstein Advocaten voor erkenning van wat vrouwen is aangedaan en voor structurele verbeteringen in de vrouwengevangenissen. Vanwege de omvang en de ernst van de zaak is ook advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek (pro bono) betrokken.

Het vandaag verschenen rapport van de Inspectie Justitie en Veiligheid[1]  erkent dat ernstige misstanden plaatsvinden in de PI Nieuwersluis. Ook stelt de Inspectie vast dat het voor gedetineerden niet mogelijk is om deze misstanden vertrouwelijk te melden. De aanbevelingen van de Inspectie zijn essentieel om de veiligheid van vrouwelijke gedetineerden te waarborgen en omstandigheden te verbeteren. Bureau Clara Wichmann verwelkomt de reactie van de Minister van Rechtsbescherming op het rapport.[2] We beraden ons samen met (ex-)gedetineerde vrouwen op vervolg stappen.

Deel dit artikel: