Twee vrouwen die wegens de corona-maatregelen in isolatie zitten kunnen vanwege persoonlijke redenen niet uit de isolatie komen om naar een abortuskliniek te gaan. Dat is op dit moment echter nodig om een zwangerschap door inname van de abortuspil af te kunnen breken. Dit schrijven Bureau Clara Wichmann en Women on Waves in een brief aan de minister. Zij vinden dat de abortuspil voor vroege afbrekingen ten tijde van de COVID-19 maatregelen ook buiten de abortuskliniek door huisartsen en via telemedicine verstrekt moet kunnen worden. De organisaties verzoeken de minister in een brief om snel met een oplossing te komen zodat alle vrouwen die in deze tijd niet in staat zijn naar een kliniek te reizen  de abortuspil thuis kunnen innemen. In Engeland waar een zelfde soort abortuswet was als in Nederland wordt nu ook op deze manier de abortushulp vorm gegeven.

Arts en directeur van Women on Waves Rebecca Gomperts wil de pil, na een telefonisch consult en inachtneming van de wachttermijn van vijf dagen , per post naar haar cliënten kunnen sturen. Als zij dit nu doet, kan zij strafrechtelijk vervolgd worden. Daarom vraagt zij samen met Bureau Clara Wichmann aan de minister of tijdelijk de mogelijkheid kan komen de pillen naar cliënten thuis te sturen. Deze hulpverlening zou ook door huisartsen kunnen worden gedaan, er ligt immers al een richtlijn vanuit de NHG klaar om de huisartsen de mogelijkheid te bieden deze zorg te verlenen. Bovendien begeleiden huisartsen ook miskramen.

Rebecca Gomperts:

“Het afbreken van een zwangerschap is een urgent en tijdsgevoelig probleem. Op dit moment is volstrekt onduidelijk hoe lang de beperkende maatregelen nodig om de verspreiding van het virus te voorkomen nodig zijn. Iedereen is opgeroepen thuis te blijven maar vrouwen met een ongewenste zwangerschap moeten nu onnodige gezondheidsrisico’s lopen om naar een abortuskliniek te gaan”

Beide vrouwen om wie het gaat kunnen nu niet naar buiten. Een van de vrouwen heeft een dochter met ziekteverschijnselen en daarom wordt het haar afgeraden om naar buiten te gaan. De andere vrouw zit in een heel onveilige thuissituatie met een gewelddadige partner die haar in deze periode niet naar buiten wil laten gaan. Beide vrouwen willen hun zwangerschap binnen het eerste trimester middels de abortuspil afbreken. Volgens het Nederlandse Huisartsen Genootschap is deze pil een veilig, effectief middel voor vrouwen. De pil staat tevens op de lijst van essentiële geneesmiddelen van de Wereldgezondheidsorganisatie voor zwangerschapsafbreking in het eerste trimester.

De organisaties worden bijgestaan door advocate Lisa-Marie Komp:

“Door de gelijktijdige toepassing van de COVID-19 maatregelen en het verbod op een behandeling om een zwangerschap af te breken buiten een abortuskliniek blijven vrouwen verstoken van de medische zorg waar zij recht op hebben. Hiernaast riskeren behandelend artsen strafrechtelijke vervolging als zij hun patiënten toch helpen. Dit is in strijd met het recht op zelfbeschikking van de betrokken vrouwen.”

 

Deel dit artikel: