Politieke partijen NSC en SGP hebben een motie ingediend om het wetsvoorstel ter verbetering van de Transgenderwet in te trekken. Vandaag zou hier in de Tweede Kamer over worden gestemd, maar dat is nu uitgesteld.

“Onze oproep voor zorgvuldige wetgeving lijkt gehoord te zijn,” zegt Remke Verdegem, voorzitter van Transgender Netwerk. “Of je nu voor of tegen vernieuwing van de transgenderwet bent: het is goed als de transgenderwet de normale procedure voor een nieuwe wet doorloopt. De transgenderwet verdient een zorgvuldig wetgevingsproces, net als andere wetten.

Brief aan politieke partijen
Vorige week zijn wij erg geschrokken van het voornemen van NSC en SGP om via een motie het wetsvoorstel ter verbetering van de Transgenderwet in te trekken. Wij hebben op 9 april deze brief gestuurd met het verzoek dit voornemen te heroverwegen. Het initiatief van Transgendernetwerk om politieke partijen op te roepen tegen te stemmen heeft kennelijk geholpen, want vlak voor de stemming lieten NSC en SGP weten dat ze de motie aanhouden. Dat wil zeggen: de motie wordt voorlopig uitgesteld, maar kan door de partijen later alsnog in stemming gebracht worden.

Desinformatie over gevolgen veiligheid van vrouwen
Wij maken ons, als feministische organisatie, zorgen over de desinformatie die wordt verspreid over de mogelijke gevolgen voor de veiligheid van vrouwen die deze wetswijziging zou hebben. De volgende argumenten worden aangehaald die volgens ons onjuist zijn:

  • personen zouden hun geslachtsregistratie wijzigen op oneigenlijke gronden waardoor zij toegang zouden krijgen tot faciliteiten voor vrouwen
  • de veiligheid van vrouwen zou in vrouwengevangenissen in het geding zijn

Standpunt Bureau Clara Wichmann
Het kabinet heeft destijds zelf aangegeven dat er geen verband is tussen dergelijke zorg en het wijzigen van geslacht registratie op de geboorteakte.* Daarnaast is het wetsvoorstel met waarborgen en met zorgvuldigheid omkleed. Tenslotte blijkt uit verschillende rapporten dat er geen bewijs is dat de veiligheid van vrouwen in het geding zou zijn vanwege het wetsvoorstel ter verbetering van de Transgenderwet.** Uit de rapporten blijkt dat de geconstateerde misstanden gepleegd zijn door medewerkers van de gevangenissen en zijn de slachtoffers zowel gevangenen als medewerkers. Daar blijkt vervolgens ook dat juist transgender personen uiterst kwetsbaar zijn in het gevangeniswezen.***

Zelfbeschikkingswet Duitsland en België
In Duitsland is op 12 april de Zelfbeschikkingswet aangenomen en wordt het voor Duitsers vanaf 1 november 2024 mogelijk om op basis van een eigen verklaring hun geslachtsregistratie en voornaam aan te passen bij het gemeentehuis. In België kunnen transgender personen per 1 oktober 2023 meerdere keren volgens dezelfde procedure hun geslachtsregistratie en voornaam aanpassen. In totaal zijn er elf landen in Europa met een dergelijke Transgenderwet en uit die landen komen geen verontrustende berichten. Het wordt tijd dat Nederland volgt.

Bronnen:

* Nota naar Aanleiding van het verslag, 35 825, nr. 7

** Inspectie Rapport van Justitie en Veiligheid over grensoverschrijdend gedrag in Nieuwersluis

*** rapport van de regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld 

Deel dit artikel: