Drie jaar geleden hebben de Amsterdam Law Hub, Bureau Clara Wichmann en de Gemeente Amsterdam de vrouwenrechtswinkel opgericht. Inmiddels is het uitgegroeid tot een gevestigde organisatie waar vrouwen in drie stadsdelen terecht kunnen voor gratis juridische ondersteuning. Sinds de start van dit nieuwe jaar hebben wij het stokje van de Amsterdam Law Hub overgenomen en gaat Vrouwenrechtswinkel Amsterdam verder onder onze leiding.

Een nieuwe leiding met dezelfde doelstelling: toegankelijke en gratis eerstelijns rechtshulp voor vrouwen waarin specifiek rekening wordt gehouden met de juridische en maatschappelijke posities van vrouwen. Yomi van der Veen, directeur Bureau Clara Wichmann:

”Dit sluit perfect aan op de missie en visie van BCW. Het verbeteren van de maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen middels het recht staat al 40 jaar centraal. De ervaring van de afgelopen drie jaar leert ons, dat het werk dat we in de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam doen, onze missie versterkt. Het stelt ons nog beter in staat om op te komen voor de rechten van álle vrouwen.”

In september 2021 opende de eerste vestiging in West haar deuren binnen stichting Aminah. Sinds afgelopen weekend bestaan de locaties in Noord (in OBA de Banne) en Zuidoost (in stichting Mi Na Mi) ook een jaar.

Een mooi moment om de positieve impactevaluatie te delen die de Vrouwenrechtswinkel afgelopen najaar heeft ontvangen van Impact House (Grant Thornton). De evaluatie richtte zich op de vraag of de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam bijdraagt aan een verbeterde toegang tot recht voor de doelgroepen en wat het effect daarvan is op de vrouwen die zij bereiken. Uit het onderzoek bleek onder andere dat vrouwen dankzij de geboden adviezen geholpen zijn met hun juridische vraagstukken. Daarnaast ervaren zij de adviezen als respectvol, toegankelijk en veilig. Impact House heeft zowel cliënten als maatschappelijke organisaties zoals buurthuizen bevraagd.  

Bekijk de volledige impactevaluatie

Deel dit artikel: