Op 16 december 2021 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in twee zaken over de rechtspositie van huishoudelijk werkers, die minder wettelijke sociale rechten hebben dan andere werknemers. Dat is vastgelegd in de regeling Dienstverlening aan Huis. De meeste PGB zorgverleners vallen ook onder deze regeling: ze werken dan meestal op minder dan vier dagen per week. Carol Kollmann, die met steun van Bureau Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht, beide zaken aan de rechter voorlegde, is PGB zorgverlener.

Rechtbank Rotterdam oordeelde dat uitsluiting van PGB-zorgverleners van sociale zekerheid verboden discriminatie van vrouwen oplevert. Het UWV moet van de rechtbank PGB-zorgverleners een WW-uitkering verstrekken als ze werkloos worden. Ook moet het UWV de jaren die een PGB zorgverlener werkt registreren als arbeidsverleden, net als bij andere werknemers. Daarmee ontstaat recht op een langere WW-uitkering, als ze werkloos raken. Feitelijk betekent de uitspraak dat de regeling Dienstverlening aan Huis niet meer toegepast mag worden bij publiek gefinancierde zorg, zoals een Persoons Gebonden Budget.

Inmiddels is duidelijk dat deze principiële zaak beoordeeld zal worden door een hogere rechter: de Centrale Raad van Beroep. Als de uitspraak van de rechter in hoger beroep in stand blijft, heeft deze grote gevolgen voor de tienduizenden PGB zorgverleners die nu geen sociaal vangnet hebben. Zij kunnen dan aanspraak maken op WW en andere sociale zekerheidsregelingen. Het zal minimaal zes tot acht maanden duren voor de Centrale Raad van Beroep tot een uitspraak komt.

PGB-zorgverleners die nu werkloos of arbeidsongeschikt raken, kunnen al wel een uitkering aanvragen bij het UWV met een beroep op de uitspraak.

Helaas is de eerste aanvraag die na de uitspraak is ingediend bij het UWV afgewezen. Tegen een afwijzing kun je een bezwaarschrift indienen. Dit kan eerst pro forma, zodat je wat meer tijd hebt om hulp te zoeken om de gronden te formuleren. Een rechtsbijstandsverzekering of een vakbond, als je lid bent, kunnen hierbij helpen.

Ook kunnen PGB-zorgverleners alvast een verzoek indienen bij het UWV om hun arbeidsverleden te laten registreren. Er moet hierbij wel worden aangetoond hoe lang er bij een bepaalde opdrachtgever gewerkt is, bijvoorbeeld via de loonstroken die van de SVB zijn ontvangen.

We hopen met het UWV af te spreken dat alle aanvragen aangehouden worden tot de hoogste rechter uitsluitsel heeft gegeven. Of het lukt zo’n afspraak te maken is nu nog niet te zeggen. Hoe meer aanvragen, hoe meer druk!

We blijven graag op de hoogte

Ben jij van plan om het UWV te vragen je arbeidsverleden te registreren of om een uitkering aan te vragen?  Zo ja, dan horen we graag hoe dit verloopt. Stuur in dat geval je verhaal per e-mail naar info@clara-wichmann.nl.

 

 

 

Deel dit artikel: