Per 1 april treedt Yomi van der Veen aan als nieuwe directeur van Bureau Clara Wichmann. Zij volgt hiermee Anniek de Ruijter op, die sinds 2010 aan het roer stond van het Bureau.

Nadat de subsidie van het Clara Wichmann Instituut in 2003 gestopt was – want volgens de minister was de emancipatie voltooid – splitste het Instituut op in twee organisaties, de Vereniging voor Vrouw en Recht en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann. De Ruijter stond in 2018, na acht jaar voorzitterschap van het bestuur van het Proefprocessenfonds, aan de wieg van de doorstart van Bureau Clara Wichmann. Onder De Ruijter, heden hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam, groeide het Bureau uit tot een daadkrachtige en slagvaardige organisatie die inmiddels toonaangevend is op het gebied van gendergelijkheid en de rechtspositie van vrouwen in Nederland.

Anniek de Ruijter:

“Toen ik aantrad als lid van het bestuur van het Proefprocessenfonds was er een relatief klein fonds waar de laatste rechtszaken die nog liepen uit konden worden betaald. In de eerste jaren was het zwaar. Maar in de loop van de tijd ging er een andere wind waaien, ook maatschappelijk. We konden door de hulp van bevriende kantoren een aantal mooie nieuwe zaken starten en de donateurs bleven ons steunen. Met een stevig portfolio aan rechtszaken en een groeiend team is het voor mij echter nu tijd om onze ‘start-up’ organisatie over te dragen in de professionele handen van een nieuwe full-time directeur. We zijn ontzettend trots en blij dat we Yomi van der Veen hebben gevonden om onze organisatie verder duurzaam te ontwikkelen zodat we ook in de toekomst steeds scherp aan de wind en op impact gericht kunnen blijven!”

Met Van der Veen haalt het Bureau een ervaren manager en bedrijfsvoerder met hart voor intersectioneel feminisme en gendergelijkheid in huis: voorafgaand aan haar aantreden als directeur van het Bureau was Yomi managing director van het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR) van de Universiteit van Amsterdam. Met Yomi als voltijd directeur gaat het Bureau een tijd tegemoet van verdere professionalisering en groei.

Yomi van der Veen:

“Ik wil me heel graag inzetten voor een eerlijkere en rechtvaardigere wereld waarin iedereen gelijkwaardig is. In deze huidige tijd met verschillende crises denk ik dat er nog meer urgentie is om de maatschappelijke en rechtspositie van vrouwen te verbeteren. Ik ben ervan overtuigd dat dat het algemeen belang dient. Bureau Clara Wichmann heeft op dit gebied enorm veel mooie resultaten behaald en ik kijk ernaar uit om daarop voort te bouwen met het team. Veel dank aan Anniek voor alles dat zij voor Bureau Clara Wichmann heeft betekend in de afgelopen 13 jaar.”

Anniek de Ruijter zal betrokken blijven bij het Bureau als lid van het bestuur. Bureau Clara Wichmann is Anniek dankbaar voor haar onvermoeibare inzet, zonder welke de organisatie niet zou zijn geweest wat het nu is, en verwelkomt Yomi van harte in ons midden.

Deel dit artikel: