Zwangeren herkennen vaak zwangerschapsdiscriminatie niet

Jaarlijks raken ruim 160.000 vrouwen zwanger in Nederland. Uit de gesprekken met vrouwen die we in de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam, blijkt dat het voor veel werkende vrouwen vaak niet duidelijk is wat hun rechten en plichten zijn tijdens hun zwangerschap. Reden voor de Vrouwenrechtswinkel Amsterdam om een zwangerschapsformulier- en folder te ontwikkelen voor werkgevers én werknemers. De publicatie van deze folder viel samen met een bijeenkomst over dit onderwerp dat we samen met verschillende organisaties organiseerden. 

Onbekendheid met rechten en plichten

Tijdens de bijeenkomst ging het over de campagne ‘dikke banen, dikke buiken’ van Women Inc., werden ervaringen van zwangeren gedeeld die te maken hebben met zwangerschapsdiscriminatie en vertelde het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam over de lage meldingsbereidheid van zwangeren om überhaupt zwangerschapsdiscriminatie aan te kaarten. Ook blijkt dat veel zwangeren vaak niet door hebben dat ze te maken hebben gehad met zwangerschapsdiscriminatie. 

Het Meldpunt lichtte toe hoe zij personen bijstaan wanneer zij te maken hebben (gehad) met zwangerschapsdiscriminatie. Zo kan het Meldpunt hoor en wederhoor toepassen, bemiddelen maar ook helpen bij een klachtenprocedure bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College voor de Rechten van de Mens vertelde meer over de onderzoeken naar zwangerschapsdiscriminatie en lichtte de klachtenprocedure toe. 

Bewustwording bij werkgevers

De werkgeversorganisatie VNO-NCW lichtte vervolgens toe hoe zij zich inzetten voor meer kennis en bewustwording onder werkgevers rondom zwangerschapsdiscriminatie. Daarin trekken zij op met verschillende organisaties die meer vertellen over de wettelijke plichten van werkgevers en de rechten van werknemers rondom zwangerschap en werk. 

Tot slot vertelde bedrijfsarts en arts-onderzoeker Monique van Beukering meer over haar onderzoek naar gezond werken tijdens de zwangerschap. Denk hierbij aan de arbeidsomstandigheden van zwangeren waarbij er recht is op extra pauze, niet te zwaar tillen, geen verplichting tot overuren, het verbod op nachtwerk en wat het belang is van preventie om erger te voorkomen. 

We kijken terug op een mooie bijeenkomst, waar we samen met ons netwerk van vrouwen, vrouwenorganisaties en werkgevers een onderwerp hebben uitgelicht dat ons na aan het hart ligt. En waarmee we hopen het verschil te gaan maken.

De folder verspreiden we online via de verschillende organisaties die onderdeel waren van het programma van de themabijeenkomst. Ga naar vrouwenrechtswinkelamsterdam.nl/pers-tools-onderzoek om de digitale versie te bekijken én het formulier te downloaden dat werknemers en werkgevers eenvoudig samen kunnen invullen!

 Deel dit artikel: