PRIVACY VERKLARING BUREAU CLARA WICHMANN

In deze privacy verklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar we de gegevens opslaan en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden, bijvoorbeeld door wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Doel gegevens verzamelen

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Bureau Clara Wichmann. Deze worden hieronder toegelicht.

 • Het versturen van digitale nieuwsbrieven – Bureau Clara Wichmann stuurt via e-mail digitale nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn gericht op informatievoorziening rondom nieuws en activiteiten van het Bureau. Voor deze nieuwsbrieven worden uw naam en e-mailadres verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het Bureau.
 • Het versturen van nieuwsbrieven per post – Indien u dit wenst, kunt u onze eindejaars nieuwsbrief per post ontvangen. Hiervoor worden uw adresgegevens verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van het Bureau.
 • Contact opnemen – U kunt via het contactformulier op de website ons vragen contact op te nemen met u. Hiervoor verzamelen wij uw naam en e-mailadres. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te nemen.
 • (Eenmalige) incasso’s van donaties – Indien u donateur bent en middels automatische incasso onze activiteiten steunt, wordt uw naam, adres en rekeningnummer verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website.
 • Doneren – Indien u één van de opties op de website gebruikt voor een donatie, worden uw naam, rekeningnummer en adresgegevens verzameld. Deze gegevens worden uitsluitend intern gebruikt voor het donateurs register. Indien wij u in het openbaar willen bedanken voor uw donatie (bijvoorbeeld in het jaarverslag)nemen we hiervoor eerst contact met u op om toestemming te krijgen van u voor het gebruik van uw gegevens.
 • Aanvraag strategische procedure – Indien u een aanvraag indient bij ons voor ondersteuning bij een procedure worden persoonsgegevens verzameld die relevant zijn voor de casus. Deze gegevens worden verzameld via het formulier dat u kunt downloaden op de website. De formulieren worden digitaal (als pdf) en fysiek bewaard. Uw gegevens worden gebruikt ter interne beoordeling en, indien er een procedure wordt gevoerd, voor communicatie omtrent uw zaak met advocaten. [Voor interne beoordeling worden uw gegevens geanonimiseerd. Op de verwerking en opslag van deze gegevens is een DPIA (toelichten) uitgevoerd].
 • Analytics – De website van Bureau Clara Wichmann verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming.

Ontvangers van uw gegevens

 • Onze digitale nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 • De website van Bureau Clara Wichmann wordt gehost bij US Media. Als u contact opneemt via het formulier op de website of via mail, worden de betreffende mails opgeslagen op de servers van US Media. Met deze hostingpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • De website en back-ups van de website van Bureau Clara Wichmann worden gehost bij US Media. Gegevens die u achterlaat op onze website, worden opgeslagen op de servers van US Media. Met deze hostingpartij hebben wij een verwerkersovereenkomst gesloten.
 • Voor de strategische procedures werken wij samen met diverse advocaten. Indien u een aanvraag voor een procedure heeft gedaan, worden uw persoonlijke gegevens gedeeld met betrokken advocaten. Hiervoor gebruiken wij een verwerkersovereenkomst.

Alle partijen waarmee wordt samengewerkt zijn bovenstaand vermeld. Bureau Clara Wichmann deelt geen databases met derden.

Bewaartermijn van uw gegevens

Wij bewaren uw gegevens voor langere tijd, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

 • Voor het versturen van de digitale nieuwsbrieven wordt uw naam en e-mailadres opgeslagen in Mailchimp. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens verwijderd. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan wanneer u maar wilt, via de link onderaan de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@clara-wichmann.nl
 • Voor het versturen van de nieuwsbrieven per post wordt uw naam en adresgegevens opgeslagen in een spreadsheet. De opslag van de gegevens is voor onbepaalde tijd. Wanneer u zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, worden de gegevens verwijderd. Uitschrijven voor de nieuwsbrief kan wanneer u maar wilt, door een brief te sturen aan Postbus 93639, 1090 EC Amsterdam of een mail te sturen naar info@clara-wichmann.nl
 • Indien u contact met ons opneemt via de website, worden de gegevens die u meestuurt opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal 4 jaar terug bewaard
 • Indien u donateur bent, worden uw gegevens zoals naam en bankrekeningnummer opgeslagen in een spreadsheet. De opslag van deze gegevens is voor onbepaalde tijd. Wanneer u geen donateur meer bent, worden de gegevens bewaard volgens de wettelijke bewaartermijn en daarna verwijderd. Het opzeggen van uw donateurschap kan op elk moment door een mail te sturen naar info@clara-wichmann.nl of per post aan Postbus 93639, 1090 EC Amsterdam.
 • Indien u een strategisch procedure heeft aangevraagd worden uw gegevens bewaard gedurende de looptijd van de procedure.
 • De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

Beveiliging van uw gegevens

 • Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
 • De persoonsgegevens die door Bureau Clara Wichmann of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord
 • Onze website wordt beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Bureau Clara Wichmann privé is. U herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

Gebruik van Cookies

Bureau Clara Wichmann gebruikt op haar website cookies. Een cookie is een bestandje dat op een computer, tablet of telefoon wordt opgeslagen. Met behulp van een cookie kunnen wij bijvoorbeeld het gebruik van de site gemakkelijker maken en de kwaliteit van onze website testen.

Uw rechten

 • U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Bureau Clara Wichmann vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met ons. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.
 • Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Bureau Clara Wichmann. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 • U heeft het recht op zogenaamde dataportabiliteit. Dit wil zeggen dat u Bureau Clara Wichmann kunt vragen uw digitaal opgeslagen gegevens aan te leveren wanneer u een vergelijkbare relatie aangaat met een andere organisatie. Concreet betekent dit dat we u een overzicht toesturen van uw persoonsgegevens zoals we die 
hebben opgeslagen
 • Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Bureau Clara Wichmann vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.
 • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (http://autoriteitpersoonsgegevens.nl), als u vindt dat Bureau Clara Wichmann niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.
 • Wilt u niet dat Bureau Clara Wichmann uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via Info@clara-wichmann.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Vragen?

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

info@clara-wichmann.nl
Bureau Clara Wichmann
Postbus 93639
1090 EC Amsterdam