Bureau Clara Wichmann steunt een zaak van een een moslima die is afgewezen voor een functie vanwege haar hoofddoek.

Neutraliteit?

Aanvraagster is afgewezen voor de functie van buitengriffier bij rechtbank Rotterdam omdat zij ter zitting een hoofddoek zou dragen. Aan de afwijzing ligt de gedachte ter grondslag dat (de schijn) van neutraliteit van de rechtspraak in het geding zou kunnen zijn als er een griffier met een teken van religie zou werken. Het College van de Rechten van de Mens oordeelde hierover dat hier inderdaad sprake is van discriminatie, maar de Rechtbank hield vast aan haar besluit. Niet alleen cliënte maar alle moslima’s worden hiermee disproportioneel op kwestieuze gronden uitgesloten van de rechterlijke macht.

Uitspraak Europees Hof

Op 14 maart jl. sprak het Europees Hof van Justitie uit dat het verbieden van religieuze symbolen door werkgevers is toegestaan. De uitspraak werd gedaan naar aanleiding van een Belgische rechtszaak, waarin een vrouw met een hoofddoek ontslagen werd door hun werkgever. De uitspraak is eveneens van toepassing op een vergelijkbare Franse rechtszaak.

Volgens het Hof is geen sprake van discriminatie omdat in de betreffende regelementen staat dat het verboden is om zichtbare politieke of religieuze symbolen te dragen. Omdat niet specifiek om islamitische symbolen zijn verboden, maar alle religieuze uitingen, was er volgens de Advocaat-Generaal geen sprake van directe discriminatie. Daarnaast voegde het Hof toe dat een verbod op religieuze of politieke symbolen kan leiden tot indirecte discriminatie op grond van godsdienst, maar dat dit gerechtvaardigd is zolang het verbod zich niet op één specifieke godsdienst richt.

Vervolg

Momenteel verkent Bureau Clara Wichmann, in samenwerking met andere organisaties, wat de implicaties zijn van de uitspraak in Nederland, voor publieke en private functies, en welke vervolgmogelijkheden er zijn.

Lees hier een opinieartikel van bestuurslid Nawal Mustafa.

Deel dit artikel: