De overheid onthoudt vrouwen van 75+ de mogelijkheid van preventief onderzoek naar borstkanker. Bureau Clara Wichmann voerde samen met Borstkankervereniging en drie vrouwen van 75+ een zaak tegen de Staat om vrouwen niet langer uit te sluiten evan deelname aan het bevolkingsonderzoek.

De drie eiseressen stelden dat uitsluiting van het bevolkingsonderzoek onrechtmatig is omdat er op leeftijd wordt gediscrimineerd, en dat terwijl het risico op borstkanker in deze leeftijdsgroep groot is. Voor borstkanker geldt: hoe sneller een mammacarcinoom ontdekt wordt, hoe groter de kans op herstel en hoe minder heftig de medische ingreep. Nu is het zo dat vrouwen pas serieus worden genomen als ze al klachten hebben. Vaak is de borstkanker dan al in een vergevorderd stadium en is het dan al te laat om goed te kunnen behandelen.

Bureau Clara Wichmann besloot deel te nemen als procespartij in de zaak naast drie dames van 75+. Daarnaast stond het Bureau garant voor de proceskosten en betaalt het de griffierechten. De advocaat in deze zaak bracht geen kosten in rekening.

Uitspraak

De rechter oordeelde op 30 oktober 2007 dat er te weinig bewijs is dat borstkankerscreening nuttig is voor 75+-vrouwen. Het Bureau ging samen met de drie van vrouwen van 75+ en de Borstkankervereniging in hoger beroep. Maar ook het Gerechtshof Den Haag wees op 9 februari 2010 de vorderingen af. Het Hof oordeelde dat de Staat niet onrechtmatig handelt door de leeftijd voor het preventieve borstkankeronderzoek op 75 te stellen. De Staat heeft hiertoe geen zorgplicht. De vraag of het wel of niet voldoende nuttig is vrouwen boven de 75 te screenen gelet ook op de gezondheidsrisico’s is een medische discussie. Daarover bestaat onder medici geen overeenstemming. De staat handelt conform het advies van de Gezondheidsraad. Wel heeft de rechter bepaald dat deze vrouwen recht hebben op een preventief onderzoek via een verwijzing door de huisarts of gynaecoloog.

Lees ook het artikel in Trouw ‘Proces om borstkankeronderzoek voor oudere vrouwen’ van 20 September 2007

Deel dit artikel: