Bureau Clara Wichmann, met steun van Stichting SVS / Meldpunt Klachten Siliconen, is voornemens een collectieve actie tegen farmaceut Allergan te starten. Allergan (eerder: McGhan/Inamed) is de producent van Biocell (Natrelle) borstimplantaten. Deze implantaten zijn sinds 2018 in Europa verboden omdat ze een zeldzame vorm van lymfeklierkanker kunnen veroorzaken. In Nederland hebben 60.000 vrouwen Biocell borstimplantaten gekregen.

Meer informatie en meld je aan voor de collectieve actie op www.siliconenzaak.nl.

ACHTERGROND

Biocell (Natrelle) borstimplantaten van de farmaceut Allergan (McGhan en Inamed) zijn sinds 2018 in Europa verboden. Dit zijn implantaten met een getextureerde, ruwe buitenkant. De reden voor dit verbod is dat deze implantaten een zeldzame vorm van lymfeklierkanker kunnen veroorzaken. Deze vorm van lymfeklierkanker heet BIA-ALCL. Het risico op BIA-ALCL is groter dan bij vrouwen zonder deze implantaten.

In Nederland hebben naar schatting 60.000 vrouwen Biocell borstimplantaten gekregen. Bij tientallen vrouwen is inmiddels BIA-ALCL geconstateerd. Allergan laat deze vrouwen in de kou staan. Ook vrouwen die nog niet ziek zijn geworden en van deze gevaarlijke implantaten af willen, moeten dit zelf betalen.

Bureau Clara Wichmann met steun van Stichting Meldpunt Klachten Siliconen komen op voor deze vrouwen door via een collectieve actie schadevergoeding te vorderen van de farmaceut. Gedupeerde vrouwen kunnen zich melden op www.siliconenzaak.nl.

Lees hier meer over het doel van de rechtszaak, over de achtergrond en over Bureau Clara Wichmann en hoe je voor steun terecht kan op het platform van Stichting Meldpunt Klachten Siliconen.

Nieuws over deze zaak

DECEMBER 2023

EERSTE INHOUDELIJKE ZITTING OVER FORMELE ASPECTEN VAN DE ZAAK

De eerste inhoudelijke zitting van de siliconenzaak was op vrijdag 1 december bij de Amsterdamse rechtbank. Formele aspecten zijn daarbij eerst behandeld, zoals de bevoegdheid van de rechtbank Amsterdam, of het Nederlands recht van toepassing is op de vorderingen, de toepasselijkheid van de wet waarmee we schadevergoeding kunnen vorderen en de ontvankelijkheid van Bureau Clara Wichmann (dwz: of wij deze zaak mogen voeren namens vele duizenden aanmelders). Bureau Clara Wichmann en fabrikant Allergan werden op de zitting bevraagd door de rechter.  

Medio februari volgt het tussenvonnis. Als wij ontvankelijk blijken, gaat de rechtbank daarna over tot de inhoudelijke beoordeling van de zaak. Die zal nog veel tijd in beslag nemen vanwege mogelijke deskundigenverklaringen en onderzoeken. Wij verwachten niet voor eind 2025 een uitspraak. 

1 MAART 2022

REACTIE ALLERGAN OP DE AANSPRAKELIJKSTELLING

Op 1 maart heeft Allergan op onze aansprakelijkstelling gereageerd. Hiermee laat Allergan weten wat zij vinden van het feit dat wij ze verantwoordelijk houden voor de schade. Als Allergan het hiermee (gedeeltelijk) eens was, hadden we hierna met hun in overleg kunnen gaan over het uitkeren van schadevergoedingen zonder dat we eerst naar de rechter moeten.

Allergan heeft aangegeven niet verantwoordelijk te zijn voor de schade. Wij bereiden ons voor op een gang naar de rechter.

1 DECEMBER 2021

AANSPRAKELIJKSTELLING UITGESTUURD AAN ALLERGAN

Op 1 december stelden we Allergan aansprakelijk voor de schade die is en wordt geleden door hun gebrekkige implantaten. Hierdoor weet Allergan dat wij ze verantwoordelijk houden voor deze schade. Ook is hiermee de verjaring gestopt.

9 JULI 2021
VOORAANMELDING COLLECTIEVE ACTIE GESTART

Op 9 juli 2012 maakten we bekend dat we een collectieve actie starten tegen farmaceut Allergan. Gedupeerden konden zich aanmelden om op de hoogte te blijven van de vervolgstappen. Inmiddels kunnen mensen zich definitief aanmelden voor de collectieve actie op www.siliconenzaak.nl.

Deel dit artikel: