Een vrouw werkte twee dagen mee in het restaurant van haar echtgenoot. Daarnaast was zij elders in loondienst voor drie dagen per week. In het jaar 1999 wordt zij zwanger. Tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt zij een uitkering voor haar deeltijdbaan, maar niet voor haar werk als zelfstandige (meewerkende echtenote).

WAZ
Volgens de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen Zelfstandigen( WAZ) werd die tweede uitkering niet uitbetaald als die lager is dan de uitkering voor het werk uit loondienst. De FNV heeft de zaak namens de vrouw bij de tevergeefs Nederlandse rechter aanhangig gemaakt. In april van het jaar 2003 vonniste ook de Centrale Raad van Beroep negatief.

CEDAW

De vrouw diende een klacht in bij het CEDAW comité, gesteund door de FNV en Bureau Clara Wichmann. Het bureau is van mening dat deze Nederlandse regelgeving is in strijd met het VN-vrouwenverdrag. Daarin staat dat vrouwen recht hebben op verlof wegens bevalling met behoud van loon of een vergelijkbare sociale voorziening. Het wegkorten van de WAZ-uitkering is een duidelijk geval van discriminatie van zwangere vrouwen. Door hun zwangerschap en bevalling hebben deze vrouwen immers een inkomensachteruitgang, hetgeen een achterstelling van vrouwen ten opzichte van mannen betekent. Het Bureau ondersteunde de zaak financieel en diende samen met de vrouw een klacht in bij CEDAW-Comité. Ook de de vertaalkosten werden vergoed.

Deel dit artikel: