Keuzevrijheid in de geboortezorg is een fundamenteel recht voor vrouwen. De hervormingen in de geboortezorg dreigen dit in gevaar te brengen. Bureau Clara Wichmann strijdt via politieke, maatschappelijke en juridische weg voor het behoud van het zelfbeschikkingsrecht van zwangere vrouwen.

Procedure tegen NzA

Omdat het ministerie van VWS niet van plan lijkt de wijzigingen in de geboortezorg te herzien, bureau Clara Wichmann samen met steun van de Patiëntenfederatie Nederland en De Geboortebeweging, in april 2017 een juridische procedure gestart tegen een bekostigingsbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Bureau Clara Wichmann pleit in het beroep op de rechter, dat de nieuwe regelgeving op veel te grote schaal een nieuw stelsel invoert dat niet meer kan worden teruggedraaid, zonder dat de impact op zelfbeschikking en keuzevrijheid goed is gewaarborgd. De procedure maakt gebruik van een onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland die in 2014 een onderzoek heeft gedaan onder vrouwen waaruit bleek dat zij keuzevrijheid in de geboortezorg een van de belangrijkste dingen vinden. Het beroep bij het CBB dient voor de zomer.

Download hier het Beroepschrift  en het  Verzoek voor versnelde behandeling

Procedure Bravis Ziekenhuis

Op 8 maart 2018 spande Bureau Clara Wichmann een kort geding aan tegen het Bravis ziekenhuis in Roosendaal. Een zwangere vrouw wenst met haar eigen verloskundige in het Bravis ziekenhuis te bevallen, maar deze weigert de betreffende verloskundige de toegang, omdat het ziekenhuis deel uitmaakt van een integraal geboortezorgnetwerk (Qocon), waar de verloskundige niet bij is aangesloten.
Via een succesvolle crowdfunding werden de advocaatkosten opgehaald.

De kort geding rechter wees op 9 maart het verzoek van de vrouw om in het Bravis ziekenhuis te mogen bevallen af. Volgens de organisaties ligt de vraag nu open of ziekenhuizen vrouwen die bepaalde zorg weigeren kunnen dwingen zorg te accepteren. Het is de vraag waarom er niet meegewerkt kan worden aan de redelijke wens van de zwangere om ‘second best zorg’ te ontvangen.

Stichting Clara Wichman en Geboortebeweging zetten de zaak door. Samen met verloskundige Pauline Doedens starten de organisaties nu een bodemprocedure tegen het Bravis Ziekenhuis.

Momenteel loopt er een nieuwe crowdfundingcampagne om deze bodemprocedure te financieren.

in de media

NOS ‘Ziekenhuis mag eigen verloskundigen van zwangere vrouw weren’ , 9 Februari 2018

NRC Handelsblad ‘Eigen vroedvrouw taboe in ziekenhuis’, 6 Maart 2018

Omroep Brabant ‘Zwangere vrouw wil bevallen met haar eigen verloskundige’, 5 Maart 2018

NOS, Vrouwenorganisaties: vrije keuze geboortezorg komt in gedrang, 21 Mei 2016

Petitie

Bureau Clara Wichmann heeft samen met een coalitie van vrouwenorganisaties sinds 2016 meermalen aan de Minister van VWS gevraagd een uitgebreid onderzoek te doen naar keuzevrijheid van vrouwen, voor het nieuwe geboortezorgsysteem wordt ingevoerd. De zorgen van stichting Clara Wichmann en de mogelijke oplossingen, zoals ‘persoonsvolgende bekostiging’ in de geboortezorg, worden breed gedragen. Er is een petitie gestart om onze acties te steunen die inmiddels door ruim 44.000 mensen is ondertekend. Steun de petitie.

Deel dit artikel: