Bij een sollicitatieprocedure wordt nog vaak gekeken naar het laatst verdiende salaris. Dit is bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. Deze beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen. Bureau Clara Wichmann ondersteunt een zaak van een ambulancechauffeur die minder verdient dan haar mannelijke collega.

lager ingeschaald

De aanvraagster in deze zaak is in 2007 als ambulancechauffeur in dienst getreden bij een regionale ambulance voorziening. Bij indiensttreding is zij voor wat betreft haar salaris lager ingeschaald dan een mannelijke collega die tegelijkertijd begon met precies dezelfde functie. Waar het in de sollicitatieprocedure is fout gegaan, is bij de maatstaven aan de hand waarvan het salaris werd bepaald. Dit was onder andere het laatstverdiende salaris, dat bij mannen doorgaans nog altijd hoger is dan bij vrouwen. De beoordelingsmaatstaven werken daarmee discriminerend ten opzichte van vrouwen

Lager Ingeschaald

De uitspraak van Rechtbank Breda van 4 juli 2012 was negatief. De rechter heeft verweerders mening overgenomen dat aansluiting bij het laatstgenoten inkomen in deze situatie een objectieve maatstaf is. Volgens Bureau Clara Wichmann is dit in strijd met het gelijke behandelingsrecht. De aanvraagster heeft echter besloten om niet in Hoger Beroep te gaan.

Deel dit artikel: