Bureau Clara Wichmann vindt dat er nieuw denkkader moet komen rondom denkkader rondom seksisme in reclames. Het bureau heeft in samenwerking met PILP een procedure in gang gezet bij de Reclame Code Commissie rondom de seksistische beeldvorming van reclamecampagne van het bedrijf Suit Supply.

De campagne van het bedrijf bestaat uit beelden waarop in pak geklede mannen gebruik maken van (deels) ontklede vrouwen alsof zij inwisselbare seksuele speeltuintoestellen zijn. De betreffende beelden zijn door heel Nederland verspreid en zijn volgens het het Bureau en het PILP (het strategisch procederen onderdeel van het NJCM) in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en de regels van de Reclame Code.

Klacht

Op acht maart 2016 diende het de stichting en PILP een klacht in bij de Reclame Codecommissie Hierin is verzocht de Toy Boy campagne te beoordelen op seksisme, racisme en negatieve stereotypering. Het gaat de stichting en PILP niet om het verbieden van de reclames, maar om, als er toch getoetst wordt door de Reclame Code Commissie, dit ook moet gebeuren op grond van het VN-Vrouwenverdrag.

Zitting Reclame Code Commissie

In augustus 2016 was de zitting bij de commissie. Hierin heeft het Bureau duidelijk gemaakt dat het streeft naar een nieuw denkkader rondom seksisme in reclames en via deze procedure nieuwe jurisprudentie wil afdwingen. Bureau Clara Wichmann heeft nogmaals uitgelegd dat er geen probleem is met bloot of seks in reclames, maar wel met objectivering en negatieve stereotypering. De commissie zou niet moeten toetsen op zedelijkheid, maar juist maar op seksisme

oordeel

De RCC heeft de klachten tegen deze Suit Supply reclame gegrond verklaard. Toch bleek nog niet duidelijk of de juiste toets uit het Vrouwenrechtenverdrag wel was toegepast. Zo werd het verdrag er niet concreet in genoemd. Bureau Clara Wichmann  en het PILP gingen daarom in bezwaar om opheldering te vragen.

In het daaropvolgende mooie en uitvoerige oordeel van 12 oktober 2016 heeft de RCC benadrukt dat er aan het Vrouwenrechtenverdrag getoetst is, en heeft daarbij ook toegelicht op welke wijze deze toetsing heeft plaatsgevonden.

Normen uit Vrouwenrechtenverdrag toegepast

Bureau Clara Wichmann en PILP zijn blij dat de RCC de belangrijke normen uit het Vrouwenrechtenverdrag daadwerkelijk toepast. Dit zou tot betere en vollediger oordelen moeten leiden.

Bureau Clara Wichmann en PILP hebben an sich namelijk geen probleem met bloot of seks in reclames. Het gaat hen om het negatief stereotyperen van vrouwen en het objectiveren van het vrouwenlichaam in een tijd waarin vrouwen, ook in Nederland, nog een achtergestelde positie hebben en veel vaker dan mannen slachtoffer zijn van seksueel geweld, seksuele intimidatie en discriminatie.

Bureau Clara Wichmann en PILP raden dus aan om bij toekomstige klachten over een (vermeend) seksistische reclame gebruik te maken van het CEDAW en de overwegingen van het Vrouwenrechtencomité.

Deel dit artikel: