Bureau Clara Wichmann vindt dat slachtoffers van seksueel geweld het recht moeten krijgen om inzage te krijgen in het strafdossier van de dader. In zedenzaken hebben slachtoffers volgens het Openbaar Ministerie standaard geen recht op afschrift van hun dossier als de Officier van Justitie besluit om niet te vervolgen.

Vaak is het bewijs in zedenzaken lastig rond te krijgen omdat deze zaken zich meestal in een één op één situatie afspelen. Bij onvoldoende bewijs besluit de Officier van Justitie vaak om niet over te gaan tot vervolging.

Inzage dossier

Diverse advocaten die gespecialiseerd zijn in zedenzaken, hebben gemerkt dat politie en Justitie niet altijd zorgvuldig omgaan met zedenzaken. Daarom is het dan ook van het grootste belang dat ook de slachtoffer inzake krijgen in de betreffende strafdossiers. Als de Officier van Justitie in een bepaalde zaak niet tot vervolging overgaat, levert dat de bizarre situatie op dat het slachtoffer niet weet waarom.

Bureau Clara Wichmann verleende ondersteuning aan een eiseres die geen inzage kreeg in het strafdossier van de dader.  Het Openbaar Ministerie besloot in deze zaak niet te vervolgen. Het slachtoffer spande daarop nu een Kort Geding aan om alsnog een afschrift van het strafdossier te krijgen om zo aan te tonen dat in deze zaak wel degelijk vervolging zou moeten plaatsvinden.

Uiteindelijk is de zaak tot een schikking gekomen.

Deel dit artikel: