Alle zwangere zelfstandigen hebben recht op een zwangerschapsuitkering. Na veertien jaar juridische strijd heeft Bureau Clara Wichmann bewerkstelligd dat de zelfstandigen die in de periode 2004 – 2008 geen recht hadden op een zwangerschapsuitkering, tóch gecompenseerd worden.

Begin Procedure

In 2004 werd de publieke arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor zelfstandigen geschrapt. Bureau Clara Wichmann begon samen met de FNV en zeven getroffen vrouwen een procedure tegen de Staat om deze regeling terug te draaien. Het oordeel van rechtbank was teleurstellend. Bureau Clara Wichmann en en de FNV procedeerden tot aan de Hoge Raad: Maar ook die oordeelde dat op de Staat geen zorgverplichting rust om voor zelfstandigen een betaald bevallingsverlof te regelen.

Terwijl de procedures nog volop in gang waren, stelde de Nederlandse Staat in 2008 opnieuw een uitkeringsregeling voor zwangere zelfstandigen in. Alle rond de 20.000 vrouwelijke zelfstandigen die tussen 2004 en 2008 zwanger waren, vielen tussen wal en schip.

Cedaw

Bureau Clara Wichmann en zustervereniging Vrouw en Recht bleven zich voor deze 20.000 vrouwen inzetten. In 2011 entameerden wij samen met de eiseressen een procedure bij de ‘Committee on the Elimination of Discrimination Against Women’ (CEDAW) ziet toe of de landen die het VN-Vrouwenverdrag hebben ondertekend dit ook naleven.

Op 17 februari 2014 volgde een prachtige uitspraak. Het CEDAW oordeelde dat de Nederlandse Staat de zelfstandigen zonder zwangerschapsuitkering moet compenseren en dat Artikel 11 van het CEDAW wel degelijk een mensenrecht inhoudt dat kan worden ingeroepen tegen de Staat. Hoewel de Staat de uitspraak niet mag negeren, wilde het echter nog steeds niet overgaan tot de vergoeding.

Bestuurlijke route

De stichting Clara Wichmann, de Vereniging Vrouw en Recht en de FNV zetten verschillende juridische en politieke vervolgstappen om de druk op de Staat te verhogen. De bestuursrechtelijke route bleek succesvol: de Centrale Raad van Beroep oordeelde dat het UWV ten onrechte heeft geweigerd vrouwelijke zelfstandigen in aanmerking te laten komen voor een zwangerschaps- en bevallingsuitkering.

Juridische Overwinning

Uiteindelijk kwam in oktober 2017 het nieuws waar het Bureau zich 14 jaar voor heeft ingezet: Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Lodewijk Asscher besluit dat vrouwelijke zelfstandigen die tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 zijn bevallen, alsnog een beroep kunnen doen op een compensatie van circa € 5.600 per persoon.

Let op: het UWV heeft een termijn gesteld, u kunt de aanvraag alleen doen in de periode van 15 mei 2018 tot en met 30 september 2018.

Bureau Clara Wichmann roept tevens alle vrouwen die hiervoor in aanmerking komen zich te melden bij het meldpunt meldjehier.nl

Deel dit artikel: