Het gebruik van siliconen borstimplantaten met het merk PIP – maar ook van andere merken – leiden met enige regelmaat tot (ernstige) gezondheidsklachten bij vrouwen. Uit recent onderzoek van het VU Medisch Centrum blijkt dat er een verband bestaat tussen die gezondheidsklachten en de bij de vrouwen geplaatste siliconen borstimplantaten.

In december 2013 is het begin gemaakt met een groot proefproces over de veiligheid van siliconen borstimplantaten tegen de Staat (de Inspectie voor de Gezondheidszorg). Bureau Clara Wichmann ondersteunt hierin de Stichting voor Vrouwen met Siliconen Implantaties (SVS). Deze Stichting eist van de Inspectie voor de Gezondheidszorg dat zij handhavend optreedt tegen het gebruik van gevaarlijke siliconen borstimplantaten.

Oordeel Rechtbank

Op 8 december 2015 oordeelde de Rechtbank dat SVS een breed scala aan verzoeken tot de IGZ heeft gericht, maar dat slechts één van die verzoeken – het meest verstrekkende verzoek tot het opleggen van een verbod op siliconen borstimplantaten – door de bestuursrechter kan worden beoordeeld. De rechtbank is van oordeel dat de IGZ een zekere vrijheid toekomt bij het beantwoorden van de vraag of de risico’s voor de volksgezondheid dusdanig ernstig zijn dat gebruik moet worden gemaakt van haar bevoegdheid tot het opleggen van een verbod. De kern van de uitspraak van de rechtbank is dat SVS, mede gelet op de beoordelingsvrijheid van de IGZ, niet genoeg materiaal op tafel heeft kunnen leggen om de verstrekkende maatregel van een verbod op siliconen borstimplantaten te rechtvaardigen.

Bureau Clara Wichmann blijft in overleg met de advocaat over mogelijke vervolgstappen.

Deel dit artikel: