Seksisme betekent het discrimineren op basis van geslacht. Op grond van artikel 5 lid a van het VN-Vrouwenrechtenverdrag (CEDAW) moet de Nederlandse staat passende maatregelen nemen om vooroordelen over  minderwaardigheid op basis van geslacht uit te bannen.

Bureau Clara Wichmann onderzocht in samenwerking met PILP en enkele rechtswetenschappers, de toepassing van het VN-Vrouwenverdrag in zaken rondom vermeend seksisme in het openbaar. Hiervoor werd met succes een klacht ingediend bij de Reclame Code Commissie rondom de Suit Supply reclame. Het gaat het Bureau en PILP er om, dat als er toch getoetst wordt door de Reclame Code Commissie, dit ook moet gebeuren op grond van het VN-Vrouwenverdrag.

In het uitvoerige oordeel van 12 oktober 2016 heeft de RCC benadrukt dat er aan het Vrouwenrechtenverdrag getoetst zal worden, en heeft daarbij ook toegelicht op welke wijze deze toetsing heeft plaatsgevonden.