Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak, WOMEN Inc., het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vrouwenraad hebben deze week cassatie ingesteld in onze rechtszaak voor gratis anticonceptie voor vrouwen. Dat betekent dat de zaak zal worden behandeld door de Hoge Raad, de hoogste rechter in civiele zaken in Nederland.  

Deze stap nemen wij omdat gratis anticonceptie een principiële zaak betreft die essentieel is voor het waarborgen van het fundamentele reproductieve recht op anticonceptie van alle vrouwen en mensen met een baarmoeder in Nederland. Volgens ons bestaat er juridisch ruimte voor de Hoge Raad om de overwegingen van het gerechtshof onder de loep te nemen.  

Kosten en lasten
Op dit moment dragen vrouwen in overwegende mate de kosten en lasten van anticonceptie, terwijl de hele samenleving daar profijt van heeft. In zijn overwegingen of de kosten van anticonceptie voornamelijk door vrouwen worden gedragen, nam het gerechtshof het mannencondoom mee. Volgens ons valt het mannencondoom buiten de beoordeling omdat deze zaak gaat over anticonceptie waar de vrouw zelf over kan beschikken zonder afhankelijk te zijn van een partner.  

Discriminatie
Vervolgens oordeelde het Hof dat, ook al zou er sprake zijn van discriminatie, het niet aan de Staat is deze ongelijkheid op te heffen. Wij zijn echter van mening dat de ongelijkheid die bestaat tussen mannen en vrouwen als het aankomt op het dragen van de kosten van anticonceptie, wel degelijk door de Staat zou moeten worden opgeheven en dat er voor deze ongelijkheid geen rechtvaardiging is.  

Basispakket
In 2011 is de vergoeding van anticonceptie voor vrouwen en mensen met een baarmoeder boven de 21 jaar uit het basispakket gehaald. Vrouwen en mensen met een baarmoeder tussen de 18 en 21 jaar krijgen de anticonceptie wel vergoed, maar dit komt wel ten laste van hun verplichte eigen risico.  

Linde Bryk, hoofd strategische rechtszaken bij Bureau Clara Wichmann: “Na een lange strijd door onze grootmoeders en moeders werd in de vorige eeuw besloten om anticonceptie te vergoeden voor alle vrouwen en mensen met een baarmoeder. Door dit besluit in 2011 weer terug te draaien, heeft de Staat de genderongelijkheid in Nederland vergroot en vrouwen opnieuw op een achterstand gezet. 

De procedure bij de Hoge Raad zal nog geruime tijd in beslag nemen, is de verwachting van de initiatiefnemers. Lees hier over de juridische procedure sinds 2019. Meer achtergronden zijn te vinden op de gezamenlijke website www.eenzaakvooriedereen.nl   

 

Deel dit artikel: