Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak, WOMEN Inc., het Humanistisch Verbond en de Nederlandse Vrouwenraad, vinden dat anticonceptie voor iedereen gratis moet zijn. Daarom startten de organisaties een rechtszaak tegen de Staat samen met meer dan 7000 mede-eisers die zich hebben ingeschreven op eenzaakvooriedereen.nl. 

Achtergrond

Begin jaren 70 leek die strijd al gestreden. Met de slogan ‘Moeders wil is wet, met de pil naar bed’, pleitten de Dolle Mina’s voor anticonceptie in het basispakket – met succes. Maar in 2011 werd de strijd teniet gedaan. Met het argument dat anticonceptie niet ‘medisch noodzakelijk’ is, werd het uit het basispakket gehaald. Nu zijn het vooral vrouwen die opdraaien voor de kosten: van alle mensen die anticonceptie gebruiken is 4% man en 96% vrouw.

Mensenrecht

Vrouwen kunnen door de toegang tot anticonceptie volwaardig meedoen in de samenleving; onderwijs, arbeid en financiële zelfstandigheid komen hierdoor binnen handbereik. Anticonceptie gaat daarom de gehele samenleving aan.

Linde Bryk, hoofd strategische zaken van Bureau Clara Wichmann: Anticonceptie is een fundamenteel reproductief recht. Bovendien profiteert de hele maatschappij van anticonceptie gebruik door vrouwen. Echter, op dit moment draaien voornamelijk vrouwen voor de kosten van anticonceptie Het is aan de overheid om deze ongelijkheid op te  heffen. 

UPDATES OVER DEZE ZAAK

12 DECEMBER 2023 CASSATIE INGESTELD TEGEN HET ARREST OVER GRATIS ANTICONCEPTIE 

Op 12 december 2023 hebben wij samen met DeGoedeZaak, het Humanistisch Verbond, WOMEN Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad cassatie ingesteld tegen het arrest van het Hof Den Haag. Dit betekent dat de zaak zal worden behandeld door de Hoge Raad. Lees hier meer. 

12 SEPTEMBER 2023 TELEURSTELLEND ARREST IN HOGER BEROEP OVER GRATIS ANTICONCEPTIE 

Op 12 september deed het Hof Den Haag een teleurstellende uitspraak onze zaak over gratis anticonceptie. Het Hof oordeelde dat de Staat niet verantwoordelijk is om de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in het dragen van de kosten van anticonceptie op te heffen 

14 FEBRUARI 2023
DATUM ZITTING HOGER BEROEP BEKEND

De zitting in hoger beroep in de zaak zal plaatsvinden op 19 juni 2023.

23 AUGUSTUS 2022
HOGER BEROEP INGEDIEND TEGEN DE UITSPRAAK OVER GRATIS ANTICONCEPTIE

We hebben samen met en de DeGoedeZaak, het Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad het hoger beroep ingediend tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de zaak voor gratis anticonceptie. Dat betekent dat de zaak binnenkort opnieuw wordt behandeld door een hogere rechter, namelijk het Gerechtshof Den Haag. We wachten nu op de zittingsdatum. Lees hier meer.

24 MAART 2022
HOGER BEROEP TEGEN DE UITSPRAAK OVER GRATIS ANTICONCEPTIE

Bureau Clara Wichmann en de DeGoedeZaak gaan samen met Humanistisch Verbond, Women Inc. en de Nederlandse Vrouwenraad in hoger beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Den Haag in de zaak voor gratis anticonceptie. De organisaties vinden dat de Rechtbank onvoldoende heeft gemotiveerd waarom er geen sprake zou zijn van discriminatie, daarom is hoger beroep aangetekend. Lees hier meer.

6 OKTOBER 2021
TELEURSTELLENDE UITSPRAAK IN ZAAK GRATIS ANTICONCEPTIE, WE BERADEN ONS OP VERVOLGSTAPPEN

Op 6 oktober 2021 wees de Rechtbank Den Haag de vordering van Bureau Clara Wichmann, DeGoedeZaak en ruim 7000 mede-eisers voor gratis anticonceptie af. Dit is teleurstellend, volgens de eisers, omdat hiermee de indirecte discriminatie van de huidige manier waarop toegang tot anticonceptie wordt geregeld, niet wordt opgeheven. Zelfs als de kosten beperkt zijn, is het feit dat vrouwen ervoor opdraaien terwijl iedereen ervan profiteert, discriminatoir. Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak gaan nu het vonnis kritisch bestuderen en overleggen met de advocaten over een eventueel hoger beroep. Lees hier meer.

12 JULI 2021
RECHTSZITTING GRATIS ANTICONCEPTIE: STAAT DISCRIMINEERT

Op 12 juli 2021 was de rechtszitting in de zaak voor gratis anticonceptie. Anticonceptie moet op een non-discriminatoire manier toegankelijk zijn, vinden de organisaties en de mede-eisers. Zij vragen de rechter discriminatie rond anticonceptie op te heffen en zo vrouwen onrecht en financiële ongelijkheid te besparen. Omdat de kosten voor anticonceptie nu grotendeels door vrouwen worden gedragen, werkt dit ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hand. De rechter doet op 6 oktober uitspraak. Lees hier meer over de zitting.

4 JUNI 2021
UITSPRAAK NA REGIEZITTING: ORGANISATIES ZIJN ONTVANKELIJK

Goed nieuws: de rechtszaak voor gratis anticonceptie gaat door! Op 18 mei 2021 vond de regiezitting plaats waar de formele kanten van de zaak werden besproken: of wij als organisaties en mede-eisers een aantoonbaar belang hebben bij het voeren van deze rechtszaak, en dus ontvankelijk zouden zijn.

Op 4 juni publiceerde de rechtbank het vonnis. Het goede nieuws is dat de organisaties, waaronder Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak, ontvankelijk zijn verklaard. Dat betekent dat de inhoudelijke zitting op 12 juli doorgaat. Bureau Clara Wichmann is aangewezen als collectief belangenbehartiger, ook voor de 7228 mede-eisers. Lees hier meer.

26 MAART 2021
AANGENOMEN MOTIE IN DE TWEEDE KAMER & ZITTINGSDATUM

Anticonceptie wordt opgenomen in het basispakket. Dat staat in de motie die de Tweede Kamer op 25 februari 2021 met een meerderheid werd aangenomen.

Bureau Clara Wichmann strijdt al langer voor gratis anticonceptie. In februari 2020 dagvaardden we samen met DeGoedeZaak en 7228 mede-eisers de Nederlandse Staat om gratis anticonceptie af te dwingen. Bureau Clara Wichmann wacht de verdere uitwerking van de motie af, mede omdat nu nog niet duidelijk is of het onder het eigen risico zal gaan vallen.

Inmiddels staat op 12 juli 2021 de zittingsdatum ingepland. Op 18 mei is de regiezitting waar de formele aspecten van de zaak te bespreken, en dient als voorbereiding op de inhoudelijke zitting op 12 juli.

Lees hier meer.

14 FEBRUARI 2020
OVERHANDIGING DAGVAARDING GRATIS ANTICONCEPTIE AAN MINISTER

Op vrijdag 14 februari overhandigden progressieve burgerbeweging DeGoedeZaak en vrouwenrechtenorganisatie Bureau Clara Wichmann (BCW) namens 7228 mede-eisers een dagvaarding voor de Staat om gratis toegang tot anticonceptie af te dwingen. De organisaties brachten de dagvaarding symbolisch langs bij minister Bruins van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Hij nam een bord in ontvangst met de boodschap ‘liefde is een dagvaarding van 7228 mede-eisers voor gratis anticonceptie. Lees hier meer.

13 NOVEMBER 2019
GRATIS ANTICONCEPTIE: EEN ZAAK VOOR IEDEREEN!

Bureau Clara Wichmann en DeGoedeZaak vinden dat anticonceptie voor iedereen gratis moet zijn. Daarom starten de organisaties een rechtszaak tegen de Staat en roepen zij vanaf vandaag iedereen op om mede-eiser te worden via eenzaakvooriedereen.nl. Lees hier meer.

4 JULI 2019
AL 40.000 HANDTEKENINGEN VOOR ANTICONCEPTIE IN BASISPAKKET

In minder dan drie dagen tijd hebben ruim 40.000 mensen een petitie getekend waarmee wordt opgeroepen om anticonceptie in het basispakket op te nemen. Op 4 juli 2019 heeft Bureau Clara Wichmann de petitie aan Kamerleden overhandigd. Zij stemmen later die dag over een motie. Lees hier meer.

26 JUNI 2019
BUREAU CLARA WICHMANN START PETITIE VOOR ANTICONCEPTIE IN HET BASISPAKKET

Deze donderdag wordt er in de Tweede Kamer gestemd over de anticonceptie terug in het basispakket. Bureau Clara Wichmann startte een petitie in samenwerking met DeGoedeZaak. Anticonceptie, anders dan abortushulpverlening, maakt geen onderdeel uit van het basispakket. Lees hier meer.

In de Media

Parool, Geef ons maar gratis anticonceptie in het basispakket, 18 december 2019

One World, Open brief: ‘Anticonceptie moet gratis beschikbaar zijn’, 26 September 2019

RTL Nieuws, 3000 mede-eisers in rechtszaak voor gratis anticonceptie, 26 November 2019

Iamexpat, Legal case against the Dutch government: free contraception for all, 18 November 2019

Parool, Rechtszaak tegen de Staat voor gratis anticonceptie, 13 November 2019

Skipr, Procedure tegen Staat om gratis anticonceptie, 13 November 2019

Zornu.avotros, Rechtszaak tegen Staat: iedereen gratis anticonceptie, 13 November 2019

NOS, Boze reacties op niet vergoeden pil: hoezo geen medische noodzaak?, 5 Juli 2019

Dutchnews.nl, Contraceptive pill will not be restored to basic health insurance package, 4 Juli 2019

Deel dit artikel: