Rechtpositie PGB zorgverleners

In 2020 stapte Carol Kollmann met steun van Bureau Clara Wichmann en de Vereniging voor Vrouw en Recht naar de rechter. Kollmann werkte als thuishulp voor een oudere vrouw, die daarvoor een Persoonsgebonden Budget (PGB) kreeg. Toen de vrouw naar een verzorgingstehuis ging, kwam Kollmann zonder werk te zitten. Bij het UWV kwam zij erachter dat ze geen recht bleek te hebben op een WW-uitkering omdat zij zou vallen onder de ‘Regeling dienstverlening aan huis’.

60.000 PGB-nemers vallen onder Regeling Dienstverlening aan huis, terwijl deze zorg een overheidstaak is en deze regeling niet bestemd is voor deze groep. Volgens Bureau Clara Wichmann en Vereniging van Vrouw en Recht is de Regeling Dienstverlening aan Huis onrechtmatig en wordt deze bovendien ten onrechte toegepast op zo’n 60.000 mensen die werken voor personen die hun hulp nodig hebben. Deze PGB zorgverleners zijn door de regeling goedkoper dan gewone werknemers. De overheid bespaart op werknemersverzekeringen, loonpremies en op de mogelijke uitkeringen die in de verschillende wetten zijn geregeld en dit allemaal ten koste van de zorgverleners.

Volgens de organisaties is de Regeling Dienstverlening aan Huis onrechtmatig en bovendien ten onrechte toegepast op ongeveer 60.000 mensen die werken voor personen die hun hulp en zorg betalen uit een persoonsgebonden budget (PGB). De zaak wordt gevoerd door de advocaten van Houthoff.

Updates over deze zaak

3 FEBRUARI 2022
WAT BETEKENT DE UITSPRAAK OVER PGB ZORGVERLENERS?

Op 16 december 2021 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in twee zaken over de rechtspositie van huishoudelijk werkers, die minder wettelijke sociale rechten hebben dan andere werknemers.

Inmiddels is duidelijk dat deze principiële zaak beoordeeld zal worden door een hogere rechter: de Centrale Raad van Beroep. Als de uitspraak van de rechter in hoger beroep in stand blijft, heeft deze grote gevolgen voor de tienduizenden PGB zorgverleners die nu geen sociaal vangnet hebben. Zij kunnen dan aanspraak maken op WW en andere sociale zekerheidsregelingen. Het zal minimaal zes tot acht maanden duren voor de Centrale Raad van Beroep tot een uitspraak komt.

PGB-zorgverleners die nu werkloos of arbeidsongeschikt raken, kunnen al wel een uitkering aanvragen bij het UWV met een beroep op de uitspraak. Lees hier meer.

17 DECEMBER 2021
INTERVIEW MET LEONTINE BIJLEVELD OVER DEZE ZAAK

Onze stagiaire Zaza van de Koppel interviewde voor de zomer van 2021 Leontine Bijleveld, vrouwenrechten expert en voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht. Zij is betrokken bij de rechtszaak voor een betere rechtspositie van huishoudelijk werkers. Lees hier het gesprek over het belang van deze zaak.

16 DECEMBER 2021
UITSPRAAK RECHTER: UITSLUITING HUISHOUDELIJK WERKERS VAN SOCIALE ZEKERHEID IS VERBODEN DISCRIMINATIE

Op 16 december 2021 deed de Rechtbank Rotterdam uitspraak in de zaak over de rechtspositie van huishoudelijk werkers, specifiek de positie van PGB zorgverleners. De rechter oordeelde dat Kollmann wel recht heeft op deze WW-uitkering, en dat de Regeling dienstverlening aan huis ervoor zorgde dat zij werd gediscrimineerd ten opzichte van andere werknemers. De uitspraak heeft mogelijk grote gevolgen voor de tienduizenden PGB zorgverleners die nu geen sociaal vangnet hebben. Lees hier meer.

13 NOVEMBER 2020
RECHTSZAAK OVER RECHTSPOSITIE 60.000 PGB ZORGVERLENERS EN ANDERE HUISHOUDELIJK WERKERS

Op 13 november 2020 kwam de rechtszaak van een PGB zorgverleenster gesteund door Bureau Clara Wichmann (BCW) en de Vereniging voor Vrouw en Recht (VVR) voor bij de Rechtbank Rotterdam. De organisaties voeren een strategische rechtszaak in het algemeen belang, waarbij ze samen met een PGB zorgverlener in beroep zijn gegaan tegen een weigering van het UWV om de eiseres in de zaak een werkloosheidsuitkering (WW) toe te kennen. Volgens het UWV is de zorgverleenster niet verzekerd omdat ze werkt voor een particulier huishouden voor minder dan vier dagen per week, volgens de ‘Regeling Dienstverlening aan Huis’. Lees hier meer.

IN HET NIEUWS

Sorry

De versie van de browser die je gebruikt is verouderd en wordt niet ondersteund.
Upgrade je browser om de website optimaal te gebruiken.