Aanvragers Ryan en Storm identificeren zich als non-binair en willen daarom graag een X in het paspoort en de geboorteakte. Voor non-binaire (trans)personen is het nog altijd moeilijk om in plaats van een M of V een X in je paspoort te krijgen. Er moet eerst een verklaring worden aangevraagd van een deskundige en kan een dergelijke wijziging alleen na een lange juridische procedure.

Mensen zijn zelf expert over hun eigen gender en moeten dus zelf kunnen bepalen wat hun genderregistratie is. Daarom is Bureau Clara Wichmann met twee eisers een procedure begonnen, met als doel een principiële uitspraak die kiezen voor een X in het paspoort toegankelijk maakt. De minister wil internationale ontwikkelingen afwachten voor beleidswijziging.

Factsheet

Op verzoek van Bureau Clara Wichmann heeft advocatenkantoor Van Doorne een fact sheet en een model-verzoekschrift opgesteld. In de fact sheet staat informatie over de stappen die – onder de huidige stand van zaken – gezet moeten worden door non-binaire personen om een X te laten registreren in het paspoort. Helaas is dit nu nog een ingewikkeld proces, waarbij een gang naar de rechter nodig is. Daarnaast kan het model-verzoekschrift gebruikt worden voor een verzoekschriftprocedure bij de rechter.

Updates over deze zaak

8 APRIL 2022
BAANBREKENDE UITSPRAAK: EIGEN VERKLARING VOLSTAAT VOOR X IN PASPOORT, STORM VOGEL MAG X LATEN REGISTREREN

Goed nieuws! Storm Vogel mag een X in hun geboorteakte en paspoort laten registreren. Die uitspraak deed de Rechtbank Zwolle op 7 april in een verzoekschriftprocedure, ondanks de teleurstellende uitspraak van de Hoge Raad vorige maand. Ook is de eigen verklaring over de genderbeleving voldoende, in plaats van de eerdere verplichte deskundigenverklaring. Dit is niet alleen ontzettend goed nieuws voor Storm, maar dit is ook een belangrijke stap voor andere non-binaire personen die hun genderregistratie in hun documenten willen wijzigen naar een X. Zeker na de uitspraak van de Hoge Raad begin deze maand, die zelf geen beslissing wilde nemen maar de bal bij de politiek legt in deze kwestie. De uitspraak van de Rechtbank Zwolle is hierdoor baanbrekend. Lees hier meer.

4 MAART 2022
TELEURSTELLENDE UITSPRAAK PREJUDICIËLE PROCEDURE

De verzoekschriftprocedure van Storm loopt nog door. De zitting was op 31 januari 2022, waarin aansluiting werd gezocht bij de prejudiciële vragen die aan de Hoge Raad zijn gesteld over dit soort zaken, door de Rechtbank Den Haag. Op 4 maart heeft de Hoge Raad een teleurstellende uitspraak gedaan in de prejudiciële procedure en beantwoordt de Raad de vragen niet, omdat de beantwoording van deze rechtsvragen bij de wetgever zou liggen. De Hoge Raad laat ruimte voor Rechtbanken om hierin zelf te oordelen, daarom verzoeken Storm en het Bureau de Rechtbank Zwolle om Storms verzoek voor een X toe te wijzen.  

31 JANUARI 2022
ZITTING STORM VOGEL OVER X IN PASPOORT ZONDER DESKUNDIGENVERKLARING

Op maandag 31 januari om vond de zitting plaats voor een X in het paspoort van Storm Vogel, bij de Rechtbank Overijssel (Zwolle). In deze rechtszaak staat centraal dat mensen zelf deskundigen zijn over hun gender(registratie) en dat mensen deze registratie gemakkelijk moeten kunnen (laten) aanpassen, zonder het indienen van een deskundigenverklaring. Lees hier meer.

22 DECEMBER 2021
UITSPRAAK RECHTBANK ARNHEM IN VERZOEKSCHRIFTPROCEDURE

Op 22 december 2021 deed de Rechtbank Arnhem uitspraak in de verzoekschriftprocedure voor Ryan: diens verzoek tot het registreren van een X in diens geboorteakte en paspoort is toegekend. Dit is gebeurd zonder dat een deskundigenverklaring werd vereist door de Rechtbank. Dit is goed nieuws voor Ryan en voor andere non-binaire personen die een X in hun documenten willen in plaats van M of V. Lees hier meer.

4 SEPTEMBER 2021
VERZOEKSCHRIFTEN VOOR X’EN IN PASPOORT INGEDIEND

Op donderdag 2 september zijn de verzoekschriften voor Ryan en Storm ingediend bij de Rechtbank Zwolle en de Rechtbank Arnhem, voor de registratie van een X in hun paspoorten. Lees hier meer.

19 MEI 2021
OPINIE VOLKSKRANT: LAAT MENSEN ZELF HUN GENDERREGISTRATIE BEPALEN

In het wetsvoorstel Vereenvoudiging Transgenderwet wordt het aanpassen van je registratie van m/v en andersom gemakkelijker. Maar de X die Raven van Dorst in diens paspoort wil, kan nog steeds niet, betogen Anniek de Ruijter en Femke Zeven in de Volkskrant. Lees hier het opiniestuk.

In het nieuws

Deel dit artikel: